Vull obrir el meu propi negoci. Quins passos haig de seguir?

Actualment, degut en gran part a la incertesa del mercat laboral en el conjunt de la nostra societat, moltes persones es plantegen ser els seus propis caps i engegar el seu propi negoci.
En el moment que aquesta idea ens vé al cap, s’obren tot un seguit de dubtes, qüestions legals i burocràtiques que requereixen de temps i dedicació per tal d’entendre-les.
A continuació us expliquem quins són els passos a seguir si la vostra idea és obrir un negoci. Cal explicar que, en aquest cas, l’exemple es pressuposa a la ciutat de Mataró, el qual es regeix per el Reglament d’Activitats de l’Ajuntament de Mataró, però és extrapolable a la majoria de ciutats de Catalunya.
1er pas – Comprovacions urbanístiques
Segons el lloc on interessi ubicar el negoci, hi poden haver condicions urbanístiques que regulin i/o limitin el tipus d’establiments que es poden obrir a cada zona de la ciutat.
2on pas – Comprovació de les limitacions del Reglament d’Activitats
  • Comprovar les limitacions establertes al Reglament d’Activitats de Mataró és un altre pas important abans de començar amb la tramitació de l’expedient. Comprovar recorreguts d’evacuació, alçades de locals, equipament, instal·lacions, accessibilitat, etc. És important que abans de firmar el contracte de lloguer del local us feu acompanyar per un tècnic, i que aquest comprovi que les característiques del local són les adients per el tipus d’activitat que voleu muntar.

construction-370588_1920

En funció de les característiques de l’activitat i del local, correspon una tramitació o una altra

dress-shop-97261_1280

Aquestes tramitacions estan subjectes a liquidació de la taxa corresponent.
Un cop determinat el règim al qual està inclosa la vostra activitat, el vostre tècnic haurà de realitzar una visita al local i prendre les dades necessàries per començar a redactar l’expedient.
En aquest punt cal indicar que, en el cas que el local necessiti d’obres o canvis de distribució, serà necessari redactar, paral·lelament, un projecte d’obra menor i sol·licitar la llicència corresponent.
Hi pot haver diferents formats de tràmit, en funció de l’envergadura de les obres. La tramitació de la llicència d’obres segons l’activitat pot ser anterior, simultània o posterior a la tramitació de la llicència d’activitat.
Un cop obtinguda la llicència d’obres, s’inicien els treballs de reforma del local.
Si es tracta d’una activitat inclosa als annexes III, IV.1, IV.2 la concessió de la llicència és immediata a l’entrega de la documentació i el pagament de les taxes corresponents.
Si es tracta d’una activitat tramitada com a Llicència Municipal, la concessió de la llicència tarda 3 mesos en el cas de ludoteques i 4 mesos en el cas de centres de culte.
En el cas d’una activitat inclosa dins l’annex II, la concessió de la llicència tarda 6 mesos.
Si es tracta d’una Comunicació prèvia activitat recreativa, la concessió de la llicència és immediata a l’entrega de la documentació i el pagament de les taxes corresponents.

terrassa restaurant-926829_1920

Existeixen altres tramitacions municipals relacionades que et poden interessar en funció del tipus de negoci. Algunes poden ser prèvies a l’obertura i d’altres es poden tramitar un cop iniciada l’activitat:
Amb el Servei de Salut Pública: consulteu els protocols específics quan tingueu productes alimentaris, si feu restauració, si voleu o oferiu serveis de tatuatges i pírcings o per a nuclis zoològics. I si necessiteu un registre sanitari.
Si esteu pensant en obrir un negoci i necessiteu l’assessorament de tècnics experimentats, poseu-vos en contacte amb nosaltres sense cap tipus de compromís.