/* WP-Cache Config Sample File See wp-cache.php for author details. */ $wpsc_version = 169; $wpsc_fix_164 = 1; $wpsc_last_post_update = 1508258107; //Added by WP-Cache Manager $cache_schedule_interval = 'daily'; //Added by WP-Cache Manager $cache_gc_email_me = 0; //Added by WP-Cache Manager $cache_scheduled_time = '00:00'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_groups = ''; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_prefixes = 'w3c , w3c-, acs-, alav, alca, amoi, audi, avan, benq, bird, blac, blaz, brew, cell, cldc, cmd-, dang, doco, eric, hipt, htc_, inno, ipaq, ipod, jigs, kddi, keji, leno, lg-c, lg-d, lg-g, lge-, lg/u, maui, maxo, midp, mits, mmef, mobi, mot-, moto, mwbp, nec-, newt, noki, palm, pana, pant, phil, play, port, prox, qwap, sage, sams, sany, sch-, sec-, send, seri, sgh-, shar, sie-, siem, smal, smar, sony, sph-, symb, t-mo, teli, tim-, tosh, tsm-, upg1, upsi, vk-v, voda, wap-, wapa, wapi, wapp, wapr, webc, winw, winw, xda , xda-'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_refresh_single_only = '0'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_make_known_anon = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mod_rewrite = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_front_page_checks = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mfunc_enabled = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_supercache_304 = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_no_cache_for_get = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_disable_utf8 = 0; //Added by WP-Cache Manager $cache_time_interval = '600'; //Added by WP-Cache Manager // Just modify it if you have conflicts with semaphores $sem_id = 39177690; //Added by WP-Cache Manager if ( '/' != substr($cache_path, -1)) { $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 0; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_not_logged_in = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> /* WP-Cache Config Sample File See wp-cache.php for author details. */ $wpsc_version = 169; $wpsc_fix_164 = 1; $wpsc_last_post_update = 1508258107; //Added by WP-Cache Manager $cache_schedule_interval = 'daily'; //Added by WP-Cache Manager $cache_gc_email_me = 0; //Added by WP-Cache Manager $cache_scheduled_time = '00:00'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_groups = ''; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_prefixes = 'w3c , w3c-, acs-, alav, alca, amoi, audi, avan, benq, bird, blac, blaz, brew, cell, cldc, cmd-, dang, doco, eric, hipt, htc_, inno, ipaq, ipod, jigs, kddi, keji, leno, lg-c, lg-d, lg-g, lge-, lg/u, maui, maxo, midp, mits, mmef, mobi, mot-, moto, mwbp, nec-, newt, noki, palm, pana, pant, phil, play, port, prox, qwap, sage, sams, sany, sch-, sec-, send, seri, sgh-, shar, sie-, siem, smal, smar, sony, sph-, symb, t-mo, teli, tim-, tosh, tsm-, upg1, upsi, vk-v, voda, wap-, wapa, wapi, wapp, wapr, webc, winw, winw, xda , xda-'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_refresh_single_only = '0'; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_make_known_anon = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mod_rewrite = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_front_page_checks = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mfunc_enabled = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_supercache_304 = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_no_cache_for_get = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_disable_utf8 = 0; //Added by WP-Cache Manager $cache_time_interval = '600'; //Added by WP-Cache Manager // Just modify it if you have conflicts with semaphores $sem_id = 39177690; //Added by WP-Cache Manager if ( '/' != substr($cache_path, -1)) { $cache_path .= '/'; } $wp_cache_mobile = 0; $wp_cache_mobile_whitelist = 'Stand Alone/QNws'; $wp_cache_mobile_browsers = '2.0 MMP, 240x320, 400X240, AvantGo, BlackBerry, Blazer, Cellphone, Danger, DoCoMo, Elaine/3.0, EudoraWeb, Googlebot-Mobile, hiptop, IEMobile, KYOCERA/WX310K, LG/U990, MIDP-2., MMEF20, MOT-V, NetFront, Newt, Nintendo Wii, Nitro, Nokia, Opera Mini, Palm, PlayStation Portable, portalmmm, Proxinet, ProxiNet, SHARP-TQ-GX10, SHG-i900, Small, SonyEricsson, Symbian OS, SymbianOS, TS21i-10, UP.Browser, UP.Link, webOS, Windows CE, WinWAP, YahooSeeker/M1A1-R2D2, iPhone, iPod, Android, BlackBerry9530, LG-TU915 Obigo, LGE VX, webOS, Nokia5800'; //Added by WP-Cache Manager // change to relocate the supercache plugins directory $wp_cache_plugins_dir = WPCACHEHOME . 'plugins'; // set to 1 to do garbage collection during normal process shutdown instead of wp-cron $wp_cache_shutdown_gc = 0; $wp_super_cache_late_init = 0; //Added by WP-Cache Manager // uncomment the next line to enable advanced debugging features $wp_super_cache_advanced_debug = 0; $wp_super_cache_front_page_text = ''; $wp_super_cache_front_page_clear = 0; $wp_super_cache_front_page_check = 0; $wp_super_cache_front_page_notification = '0'; $wp_cache_object_cache = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_anon_only = 0; $wp_supercache_cache_list = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_debug_to_file = 0; $wp_super_cache_debug = 0; $wp_cache_debug_level = 5; $wp_cache_not_logged_in = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_clear_on_post_edit = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_hello_world = 0; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_mobile_enabled = 1; //Added by WP-Cache Manager $wp_cache_cron_check = 1; //Added by WP-Cache Manager ?> Despatx d'Arquitectura i Arquitectura Tècnica Mataró

Servei Integral Arquitectura, Arquitectura Tècnica i Enginyeria a Mataró. Legalitzacions d’activitat, cèdules, peritatges, Xavier Esquerra, BIM, Barcelona http://www.arquitecturamataro.com

Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
 e3 Serveis Integrals d’Arquitectura, Arquitectura Tècnica i Enginyeria és una oficina tècnica que neix l’any 2014 com una resposta natural al canvi de concepte, degut a l’actual cojuntura econòmica, dels estudis d’arquitectura i enginyeria tradicionals, apostant per l’estreta col·laboració entre tots els tècnics implicats en la concepció i execució d’un projecte, i amb el compromís d’assessorar, projectar i gestionar tècnicament i econòmica tots els projectes que ens encarreguen els nostres clients. Aquesta optimització de serveis repercuteix directament al client, estalviant-li temps i diners.
Les àrees de treball de e3-SIA es poden englobar en cinc punts – Vivienda, Activitats comercials, Eficiència Energètica, Gestió de projectes i Facilities Management – i inclouen els àmbits de l’Arquitectura, l’Enginyeria i l’Arquitectura Tècnica. De la mateixa manera treballem per l’òptim manteniment de les construccions existents, oferint el servei de realització i tramitació de Cèdules d’Habitabilitat, Informes, Dictàmens i Certificats Pericials, Certificacions Energètiques i Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITES).
e3-SIA disposa d’un equip format per tècnics qualificats (Arquitectes, Arquitectes Tècnics i Enginyers Industrials) i amb molts anys d’experiencia en el sector. Tenim l’oficina principal a Mataró i comptem amb una oficina col·laboradora a Arenys de Mar.
El nostre objectiu principal és obtenir el màxim grau de satisfacció dels nostres clients, a partir de la qualitat dels nostres projectes, la rapidesa en l’execució i l’exhaustiu control i gestió dels encàrrecs que rebem. D’aquesta manera ens involucrem en dirigir i coordinar els recursos humans i materials implicats a cada projecte per tal d’aconseguir els objectius fixats de cost, plaç d’entrega i qualitat.
Posis en contacte amb nosaltres per una primera visita sense compromís.

 

Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
e3 Servei Integral d’Arquitectura està format per Xavier Esquerra Julià, Arquitecte Tècnic col·legiat núm.13919 pel CAATEEB, Antoni Valls Solé, Arquitecte col·legiat núm. 24742/1 pel COAC i Ramón Mª Esquerra Jofra, Arquitecte col·legiat núm. 13235/7 pel COAC
Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
ÀREA D’ARQUITECTURA
Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
L’àrea d’Arquitectura de l’estudi engloba les següents àrees de treball:
 
Projectes i direccions d’obra nova
Rehabilitació d’edificis
Projectes d’interiorisme
Projectes d’urbanització i parcel·lacions
Rehabilitació de façanes
Inspecció Tècnica d’Edificis
Taxacions i valoracions  immobiliàries
ÀREA D’ARQUITECTURA TÈCNICA
Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
L’àrea d’Arquitectura Tècnica engloba les següents àrees de treball:
 
Direccions d’execució d’obres
Coordinacions de seguretat
Projectes de reforma de vivendes
Pressupostos i amidaments
Informes, dictàmens i certificats pericials
Certificats d’eficiència energètica
Cèdules d’habitabilitat de primera i segona ocupació
Gestió tècnica de comunitats de propietaris
Project Monitoring de promocions immobiliàries

 

ÀREA D’ENGINYERIA
Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
L’àrea d’enginyeria engloba les següents àrees de treball:
 
Llicències d’activitat per obertura de locals comercials, bars, restaurants i naus industrials.
Rehabilitació energètica d’edificis.
Auditories energètiques de vivendes i comunitats de propietaris.
Legalitzacions de pàrkings.
Legalitzacions elèctriques d’activitats comercials.
Facilities Management d’empreses.
PROJECT MONITORING
El passat mes de setembre vàrem firmar un contracte de col·laboració professional amb una societat de taxació ubicada a Madrid, per tal de dur a terme les feines de monitoratge de promocions immobiliàries a Catalunya.
El Project Monitoring consisteix en un control mensual de l’estat d’una promoció, tant a nivell de projecte com a nivell econòmic, i arribar al final de l’obra havent acomplert tots els objectius previstos de pressupost i qualitat constructiva.
En aquest primer encàrrec ens han adjudicat el monitoratge d’una promoció de 80 vivendes VPO, 84 places d’aparcament i 5 locals comercials al municipi de Badalona. El plaç previst d’acabament de l’obra és de 18 mesos des de la firma de l’acta de replanteig, i es preveu finalitzar-la a l’abril de 2017.
IMPLANTACIÓ DE LA METODOLOGIA BIM AL NOSTRE ESTUDI
Seguint el corrent general que augura un futur on serà imprescindible la utilització d’una eina que unifiqui tots els agents intervinents en el procés de construcció, al despatx hem cregut necessari formar-nos en aquest sentit. Implementar la metodologia BIM al nostre estudi no és feina d’un dia, perquè requereix una formació continuada i d’una reciprocitat dels demés intervinents a l’obra.
Des d’un inici oferim la possibilitat de realitzar projectes als nostres clients amb programari BIM. De totes maneres el servei que pronostiquem interessant és el destinat al de manteniment dels edificis lligats a activitats econòmiques (hotels, hospitals, escoles, etc. ). Els nostres serveis abarquen des de l’aixecament de plànols «as built» (de la configuració real de l’edifici), la integració de totes les instal·lacions dins de l’edifici (electricitat, climatització, ventilació, telefonía, gas, etc) amb el seu recorregut real i identificació de cada màquina. D’aquesta manera s’aconsegueix tenir un control total de l’edifici al llarg de la seva vida útil, i permet planificar un manteniment al detall de cadascuna de les instal·lacions, gestionar i controlar la despesa energètica de l’edifici i millorar-ne la seva eficiència amb resultats visibles des del primer moment.
Actualment, al nostre país no està generalitzat l’ús d’aquest sistema paramètic de concepció, execució i manteniment d’un edifici, la qual cosa impedeix exprimir totes les possibilitats d’un procés BIM en tot el seu conjunt.
Si esteu interessats en adequar el vostre negoci a un sistema de gestió dels edificis que d’aquí poc temps serà imprescindible o  voleu més informació al respecte, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Cliqui a la imatge per obtenir més informació
Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
Cliqui a la imatge per obtenir més informació
Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
Cliqui a la imatge per ampliar-la

SERVEI DE CONSULTES GRATUÏTES

Oferim el servei gratuït de consultes online. Amb aquest servei pretenem donar respostes, de manera àgil  a les qüestions més habituals que un client es pot formular:
 • ¿Quins tràmits haig de fer per començar una obra a casa meva o a l’edifici on visc
 • Tinc un problema a la meva comunitat i necessito un pèrit perquè evaluï els danys. Que haig de demanar?
 • Vull obrir el meu propi negoci. Quins tràmits haig de fer?
 • Consells i idees per reformes.
 • Qüestions tècniques com esquerdes, humitats, pintures i altres patologies que han aparegut a casa meva. Són perilloses? Que hauria de fer per arreglar-ho?
Envieu-nos una fotografía de la patologia, un petit croquis de la zona afectada i us respondrem les vostres consultes sense cap compromís.
 

  Nom (obligatori)

  E-mail (obligatori)

  Assumpte

  Missatge

  Despatx d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica
  Servei Integral Arquitectura